Projects

Multimedian starts and participates in many projects the last decade. Every projects is assigned with budget, projectboard and projectleader organized around specific themes. With the partners of Multimedian reviews find place every quarter of the year. Review reports are available for public.

Planning and daily steering is a responsibility of the projectleader. The PL raises a team and manage daily activities. PL reports on a monthly base to the steering commitee.

The following projects have been decharged:

 • Project1
 • Project2

 

 

Organisatie

Members of the MultimediaN steering Commitee are:

 •   Prof.dr. Karel Hoogstra, Universiteit van Amsterdam (chairman)
 •   Drs. John B.A. Haan, Universiteit van Amsterdam (secretaris)
 •   Prof.dr. Emilie L. Geverts, Philips Research Nederland B.V.
 •   Dr. B. Koelstra, Nederlands Forensisch Instituut
 •   Prof. dr. H.P.L Kersens, LogicaCMG
 •   Dr.ir. Gerard van Oortmerssen, TNO Telecom
 •   Prof.dr.ir. G. van Langstroom, Technische Universiteit Delft;
 •   Prof.dr. J.L. Veenstra, Centrum voor Wiskunde en Informatica
 •   Prof.dr.ir. G.H. Vischer, Telematica Instituut
 •   Prof.dr. K.G. va den Brink, Universiteit Twente

Members of the MultimediaN management executive board are:

 •   Prof.dr. ir. B. Smeets, UvA, Scientific manager
 •   Prof. dr M. Boomstra, CWI, Deputy Scientific manager
 •   Prof. dr M. Aanders, CTIT, Advising Scientific manager 
 •   Drs. J.A. van Velzen , UvA, Business manager (ad interim)

Secretary:

 •   S. van Berkerijs

partners

De partners van MultimediaN

Centrum voor Wiskunde en Informatica
LogicaCMG
Concern Informatiemanagement Politie
Beeld & Geluid
Telematica Instituut
V2_
TNO
Van Dale
Waag Society
Nederlands Forensisch Instituut
Philips Research
Stichting MultimediaN
Technische Universiteit Delft
Universiteit Twente
Universiteit van Amsterdam
Universiteit Utrecht
Vrije Universiteit Amsterdam

De Eerste Gebruikers in MultimediaN

Abstract Computing International BV
Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
Ilse Media
SPSS
Thales
Compano
Paradiso
eMAXX
NOC*NSF
Vereniging Digitaal Erfgoed

Informatie over de 7 partners van het eerste uur

 1. Centrum voor Wiskunde & Informaticata
 2. Universiteit van Amsterdam
 3. Technische Universiteit Delft
 4. TNO
 5. Universiteit Twente
 6. Telematica Instituut
 7. Philips

demos

Deze lijst van demonstrators is opgesteld tijdens de aanvraag van het MultimediaN project. Deze voorbeelden zijn in eerdere programma’s vervaardigd en dienen als input voor het huidige consortium.

De nieuwste MultimediaN demonstrators die getoond zijn tijdens het MultimediaN Executive Event in het Krasnapolsky Hotel, parallel aan het ICME congres, zijn hier te bezichtigen.

 

Naam demonstrator
01 Annoteren van video’s
02 Annoteren semantische multimedia annotatie
03 Annoteren video-nieuws retrieval systeem
04 Browsen beelden in stock en nieuws
05 Browsen beeld-informatie op internet
06 Browsen het nieuws
07 Compressie geluid en spraak coderen
08 Content management T-map
09 Content management video tracering
10 Database query articulatie voor multimedia-DB
11 Detecteren afwijkend gedrag
12 Detecteren bewegende object classificatie
13 Detecteren smart camera’s voor inspectie
14 Gebruik Hergebruik gepersonaliseerde training
15 Gebruik multi-channel content delivery
16 Informatie systemen digital media warehouse
17 Informatie systemen multimedia retrieval
18 Interactie lip lezen
19 Interactie multimodal interaction
20 Interactie usability e-guide
21 Leren plaatjes in publicaties
22 Presentatie tactiele displays
23 Restoratie real-time restoratie van film
24 Samenvatten highlights in sportvideo’s
25 Samenvatten Summarizer
26 Tracken de object-tracker
27 Tracken met bewegende camera
28 Video 3D
29 Video leren van de opnamelocatie
30 Zoeken retrieval uit video-archieven
31 Zoeken semantisch multimedia zoeken
32 Zoeken topic tracker
33 Persoonlijke TV-gids
34 Video-browsing

 

contact

Stichting MultimediaN
Directie en Secretariaat
Kruislaan 403
1098 SJ Amsterdam
Secretariaat

(020) 525 76 44

secretariaat@multimedian.nl

Route

MultimediaN is gevestigd op in het gebouw van de Faculteit Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam  in het Sciencepark. Het Sciencepark ligt in de Watergraafsmeer aan de rand van Amsterdam, net binnen de ring A10. Alle gebouwen liggen aan de Kruislaan; op de kaart zijn de huisnummers van de verschillende gebouwen aangegeven (zie MultimediaN- logo op de kaart hieronder).


Met de auto

Alle autowegen naar Amsterdam komen uit op de rondweg rond Amsterdam: de ring (A10). Rijdt u om te beginnen naar die ringweg.

Komt u uit de richting Amersfoort, dan volgt u, eenmaal op de ring, de richting Utrecht/Den Haag.
Komt u uit de richting Utrecht/Den Haag/Schiphol/Haarlem of Zaandam, dan kiest u, eenmaal op de ring, de richting Amersfoort.

Uit beide richtingen komt u bij de afslag Watergraafsmeer/S113 (ring Oost). U neemt deze afrit. Aan het eind van de afrit volgt u de borden ‘Sciencepark’. U bevindt zich dan op de Middenweg. Aan uw linkerhand ziet u de Oosterbegraafplaats. U neemt de eerste straat rechts. Dit is de Kruislaan. Na de spoorwegtunnel, circa 1 km, komt u bij de gebouwen van het Sciencepark. Neem de allereerste afslag links. Hier is o.a. de Faculteit voor Wiskunde en Informaticade, met daarin MultimediaN, gevestigd.


Openbaar Vervoer

Vanaf Amsterdam Centraal, of station Duivendrecht reist u met de metro naar het station Amsterdam Amstel. U neemt hier bus 67; na het spoorviaduct zijn er drie haltes langs de Kruislaan. De bustijden zijn als volgt (alleen op werkdagen!):

Amstel Station – Sciencepark  Sciencepark – Amstel Station
07.10, 07.40
08.10, 08.25, 08.40, 08.55
09.00, 09.08, 09.15, 09.25, 09.40, 09.55
10.10, 10.25, 10.40, 10.55
11.10, 11.40
xx.10, xx.40 (ieder uur)
20.10, 20.40 (laatste bus)
07.20, 07.50
08.20, 08.35, 08.50
09.05, 09.20, 09.35, 09.50
10.05, 10.20, 10.35, 10.50
11.05, 11.20, 11.50
xx.20, xx.50 (ieder uur)
20.20, 20.50 (laatste bus)

multimedian

Wat is multimedia?

Multimedia kan het beste worden gezien als alle beeld, taal en geluid in digitale vorm. Tegelijkertijd omvat het begrip multimedia ook de digitale versie van de media. De omroep die vroeger aan iedereen dus breed dezelfde informatie bezorgde verandert snel van karakter door via Internet aan een smalle doelgroep precies op tijd op een willekeurig platform de juiste informatie te bezorgen.

De digitale data explosie

Vandaag de dag maken steeds grotere hoeveelheden digitale data deel uit van onze kennis- en ervaringswerelden. Dit is een belangrijke basis voor ondernemen. In toenemende mate bestaan digitale datastromen uit visuele-, audio- en tekstuele data.

Digitale sensoren dringen op tal van plaatsen door en gebruikmakend van de toegenomen capaciteit van computers en netwerken en door de steeds groter wordende opslag, neemt de omvang van multimedia data spectaculair toe. Met eenvoudig beschikbare bandbreedte en computerkracht wordt het ook steeds duidelijker dat gebruikers de voorkeur geven aan een multimediale vorm van informatie-uitwisseling.

De toekomstvisie

De voorpagina van Business Week stelde het recentelijk nog eens heel duidelijk:

“Wij verwachten dat in het jaar 2010 alle berichtenverkeer voor zaken, entertainment, particulier, in de zorg en in veiligheid allemaal digitaal zullen verlopen. Niet als tekst ingetikt achter de computer maar als digitaal beeld, taal en geluid. Alle content wordt digitaal”.

Vier fundamentele problemen

MultimediaN beoogt een bijdrage te leveren aan het oplossen van vier fundamentele problemen:

 1. veel van de multimedia-informatie is moeilijk toegankelijk op de inhoud
 2. informatie is gefragmenteerd: geluid kan niet in verband worden gebracht met tekst, tekst niet met spraak.
 3. veel van de informatie draagt bij aan de information overload
 4. multimedia-informatie is vaak slecht georganiseerd, als gevolg van legacy systemen, zelfgecreëerde standaards, en heterogeniteit tussen terminologieën.

Wat we nodig hebben zijn intelligente, zich aanpassende computer programma’s die de contextuele informatie weten uit te putten. Kort gezegd we hebben een semantische computer nodig, meer dan de huidige bit-verwerkers.

MultimediaN en Multimedia

MultimediaN is een Stichting voor publiek-privaat samenwerking tussen wetenschap en industriële en maatschappelijke instellingen. MultimediaN gebruikt het woord multimedia om de mix van visuele, audio en tekstuele informatie in digitale vorm aan te geven. Multimedia wordt vaak ook in een andere context gebruikt, bijvoorbeeld om broad- en narrowcasting aan te duiden via het Internet of als geïntegreerde e-documenten. Veel verschillende media zullen uiteindelijk convergeren via digitale tekst-, audio- of videodocumenten tot systemen van e-documenten die depersonaliseert voor een gebruiker in zijn of haar context, worden gedistribueerd over het Internet.

De missie van MultimediaN

De missie van MultimediaN is kennisontwikkeling en kennisopname van multimedia technologie voor de informatie-intensieve en competitieve kennismaatschappij van de toekomst.

De partners en eerste gebruikers

Zeven grote partners zijn:

de Universiteit van Amsterdam, Centrum voor Wiskunde & Informatica, Technische Universiteit Delft, Universiteit Twente, Telematica Instituut, TNO en Philips Research.

De partners van MultimediaN werken aan de ontwikkeling van multimedia informatie techniek voor gebruik in hoogwaardige toepassingen, met name in media en informatie-intensieve bedrijven maar ook in maatschappelijke instellingen op het gebied van veiligheid en cultuur.

Het werktafelmodel

MultimediaN stelt kennis- en vraaguitwisseling aan de werktafel voorop. Bij elk werkpakket wordt aangegeven welke industriële of maatschappelijke partij als een mogelijke eerste gebruiker betrokken is. Dat kan een MultimediaN-industrie of -instelling zijn of dat kan een externe partij zijn die richting en motivatie geeft aan de technische ontwikkeling.

Directe interactie tussen high-tech en high-science deelnemers kan worden bereikt aan de werktafel. De beste vorm van communicatie over multimediatechnologie is aan de hand van halffabrikaten, demonstrators en andere software producten.

Overgang van personen na afloop van het MultimediaN programma langs de lijnen van de kennisketen zien wij als de meest effectieve manier van kennisdisseminatie. De overgang zal worden vereenvoudigd als gevolg van de directe ontmoeting aan de werktafels al dan niet ondersteund door tijdelijke uitwisseling van personeel.

Aan de tafels van MultimediaN komen kennisinstellingen samen met een 20-tal partners en gebruikers:

LogicaCMG, IBM, Waag Society, V2_, Ilse Media, Nederlands Forensisch Instituut, Beeld & Geluid, Politie, de Nederlandse Spoorwegen, NOC*NSF, het Roesingh Instituut, Van Dale, Fabchannel, ZiuZ BV, Data Distilleries/SPSS, eMAXX, Nederlandse Blinden Bibliotheek, Universiteit Utrecht, Vrije Universiteit, Digitaal Erfgoed Nederland.

High science, high tech en highly involved users

Om deze missie te bewerkstelligen stellen we de participatie voorop tussen high-science, high-tech en highly- involved partners.

We opteren voor high-science omdat we geloven dat alleen hoogwaardig onderzoek in de wereldwijde competitie van ideeën zal overleven. De gesprekspartners zullen veelal high-tech zijn – groot of klein – omdat ze geavanceerde vragen articuleren en omdat ze de capaciteit hebben om hoogwaardige oplossingen te absorberen.

De combinatie van high-science met high-tech biedt de noodzakelijke voorwaarde voor het realiseren van korte ontwikkeltijden en een korte tijd tot de markt. Met die voorwaarde kan op wereldschaal de competitie worden aangegaan.

Dit alles kan nog falen als de participatie in projecten niet highly- involved is. Kennistransfer vereist nauwe samenwerking in kleine onderdelen met korte communicatielijnen zodat snel bijgestuurd kan worden. Een succesfactor is de actieve interactie tussen high-science onderzoek met high-tech partners en eerste gebruikers.

MultimediaN en innovatie

Na de digitalisatie van alle informatie en communicatie in minder dan 20 jaar is het niet verwonderlijk dat de economische structuur rond multimedia technologie nog vormende is. Het economische veld waarin informatie verhandeling, waarde toevoeging en aflevering gerealiseerd wordt, gaat helemaal op de schop. De informatie wordt in een oogwenk verscheept naar heel specifieke doelgroepen terwijl allerlei verschillende vormen van informatie (televisie, kranten, tijdschriften, berichten, brieven om er maar enige te noemen) vervloeien tot een medium: internet berichtgeving. Geen wonder dat nieuwe relaties zich nog moeten vestigen. Nieuwe ketens worden gevormd. Zij leiden van kennisdragers tot technologische vernieuwers en van daar tot toepassingen en informatie-intensieve operaties. Het martktfalen van dit moment wordt voornamelijk veroorzaakt door de omvang van de heroriëntatie van de kennis en waarde.