Wat is multimedia N?

Wilt u boven de massa uitsteken met uw website of webshop ?

Multimedia kan het beste worden gezien als alle beeld, taal en geluid in digitale vorm. Tegelijkertijd omvat het begrip multimedia ook de digitale versie van de media. De omroep die vroeger aan iedereen dus breed dezelfde informatie bezorgde verandert snel van karakter door via Internet aan een smalle doelgroep precies op tijd op een willekeurig platform de juiste informatie te bezorgen.

De digitale data explosie

Vandaag de dag maken steeds grotere hoeveelheden digitale data deel uit van onze kennis- en ervaringswerelden. Dit is een belangrijke basis voor ondernemen. In toenemende mate bestaan digitale datastromen uit visuele-, audio- en tekstuele data.

Digitale sensoren dringen op tal van plaatsen door en gebruikmakend van de toegenomen capaciteit van computers en netwerken en door de steeds groter wordende opslag, neemt de omvang van multimedia data spectaculair toe. Met eenvoudig beschikbare bandbreedte en computerkracht wordt het ook steeds duidelijker dat gebruikers de voorkeur geven aan een multimediale vorm van informatie-uitwisseling.

De toekomstvisie

De voorpagina van Business Week stelde het recentelijk nog eens heel duidelijk:

“Wij verwachten dat in het jaar 2010 alle berichtenverkeer voor zaken, entertainment, particulier, in de zorg en in veiligheid allemaal digitaal zullen verlopen. Niet als tekst ingetikt achter de computer maar als digitaal beeld, taal en geluid. Alle content wordt digitaal”.

Vier fundamentele problemen

MultimediaN beoogt een bijdrage te leveren aan het oplossen van vier fundamentele problemen:

  1. veel van de multimedia-informatie is moeilijk toegankelijk op de inhoud
  2. informatie is gefragmenteerd: geluid kan niet in verband worden gebracht met tekst, tekst niet met spraak.
  3. veel van de informatie draagt bij aan de information overload
  4. multimedia-informatie is vaak slecht georganiseerd, als gevolg van legacy systemen, zelfgecreëerde standaards, en heterogeniteit tussen terminologieën.

Wat we nodig hebben zijn intelligente, zich aanpassende computer programma’s die de contextuele informatie weten uit te putten. Kort gezegd we hebben een semantische computer nodig, meer dan de huidige bit-verwerkers.

MultimediaN en Multimedia

MultimediaN is een Stichting voor publiek-privaat samenwerking tussen wetenschap en industriële en maatschappelijke instellingen. MultimediaN gebruikt het woord multimedia om de mix van visuele, audio en tekstuele informatie in digitale vorm aan te geven. Multimedia wordt vaak ook in een andere context gebruikt, bijvoorbeeld om broad- en narrowcasting aan te duiden via het Internet of als geïntegreerde e-documenten. Veel verschillende media zullen uiteindelijk convergeren via digitale tekst-, audio- of videodocumenten tot systemen van e-documenten die depersonaliseert voor een gebruiker in zijn of haar context, worden gedistribueerd over het Internet.

De missie van MultimediaN

De missie van MultimediaN is kennisontwikkeling en kennisopname van multimedia technologie voor de informatie-intensieve en competitieve kennismaatschappij van de toekomst.

De partners en eerste gebruikers

Zeven grote partners zijn:

de Universiteit van Amsterdam, Centrum voor Wiskunde & Informatica, Technische Universiteit Delft, Universiteit Twente, Telematica Instituut, TNO en Philips Research.

De partners van MultimediaN werken aan de ontwikkeling van multimedia informatie techniek voor gebruik in hoogwaardige toepassingen, met name in media en informatie-intensieve bedrijven maar ook in maatschappelijke instellingen op het gebied van veiligheid en cultuur.

Het werktafelmodel

MultimediaN stelt kennis- en vraaguitwisseling aan de werktafel voorop. Bij elk werkpakket wordt aangegeven welke industriële of maatschappelijke partij als een mogelijke eerste gebruiker betrokken is. Dat kan een MultimediaN-industrie of -instelling zijn of dat kan een externe partij zijn die richting en motivatie geeft aan de technische ontwikkeling.

Directe interactie tussen high-tech en high-science deelnemers kan worden bereikt aan de werktafel. De beste vorm van communicatie over multimediatechnologie is aan de hand van halffabrikaten, demonstrators en andere software producten.

Overgang van personen na afloop van het MultimediaN programma langs de lijnen van de kennisketen zien wij als de meest effectieve manier van kennisdisseminatie. De overgang zal worden vereenvoudigd als gevolg van de directe ontmoeting aan de werktafels al dan niet ondersteund door tijdelijke uitwisseling van personeel.

Aan de tafels van MultimediaN komen kennisinstellingen samen met een 20-tal partners en gebruikers:

LogicaCMG, IBM, Waag Society, V2_, Ilse Media, Nederlands Forensisch Instituut, Beeld & Geluid, Politie, de Nederlandse Spoorwegen, NOC*NSF, het Roesingh Instituut, Van Dale, Fabchannel, ZiuZ BV, Data Distilleries/SPSS, eMAXX, Nederlandse Blinden Bibliotheek, Universiteit Utrecht, Vrije Universiteit, Digitaal Erfgoed Nederland.

High science, high tech en highly involved users

Om deze missie te bewerkstelligen stellen we de participatie voorop tussen high-science, high-tech en highly- involved partners.

We opteren voor high-science omdat we geloven dat alleen hoogwaardig onderzoek in de wereldwijde competitie van ideeën zal overleven. De gesprekspartners zullen veelal high-tech zijn – groot of klein – omdat ze geavanceerde vragen articuleren en omdat ze de capaciteit hebben om hoogwaardige oplossingen te absorberen.

De combinatie van high-science met high-tech biedt de noodzakelijke voorwaarde voor het realiseren van korte ontwikkeltijden en een korte tijd tot de markt. Met die voorwaarde kan op wereldschaal de competitie worden aangegaan.

Dit alles kan nog falen als de participatie in projecten niet highly- involved is. Kennistransfer vereist nauwe samenwerking in kleine onderdelen met korte communicatielijnen zodat snel bijgestuurd kan worden. Een succesfactor is de actieve interactie tussen high-science onderzoek met high-tech partners en eerste gebruikers.

MultimediaN en innovatie

Na de digitalisatie van alle informatie en communicatie in minder dan 20 jaar is het niet verwonderlijk dat de economische structuur rond multimedia technologie nog vormende is. Het economische veld waarin informatie verhandeling, waarde toevoeging en aflevering gerealiseerd wordt, gaat helemaal op de schop. De informatie wordt in een oogwenk verscheept naar heel specifieke doelgroepen terwijl allerlei verschillende vormen van informatie (televisie, kranten, tijdschriften, berichten, brieven om er maar enige te noemen) vervloeien tot een medium: internet berichtgeving. Geen wonder dat nieuwe relaties zich nog moeten vestigen. Nieuwe ketens worden gevormd. Zij leiden van kennisdragers tot technologische vernieuwers en van daar tot toepassingen en informatie-intensieve operaties. Het martktfalen van dit moment wordt voornamelijk veroorzaakt door de omvang van de heroriëntatie van de kennis en waarde.

MultiMedian

Natuurlijk wilt u dat uw merk, product of dienst op moderne wijze gepromoot wordt. Ons multimedia bureau helpt u graag een stap verder om dat met behulp van beeld, geluid en tekst waar te maken. MultiMedian biedt u hiervoor het gemak om maar met 1 partij zaken te doen. Onze experts zijn prima in staat om uw ideeen en beelden om te zetten naar mooi gelikt promotie materiaal. Uiteraard geschikt voor ieder type social media die u kiest. Neem gerust contact met ons op.
© copyright 2003-2020 
Webshop ontwerp door Seo Service NL